Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
ul. Bel­lot­tiego 3B, 01–022 Warszawa

Sekre­tariat
tel.: (+48 22) 53 67 511
fax: (+48 22) 53 67 514
adres e-mail:  sekretariat@ipiss.com.pl

Sekcja ds. Kon­tak­tów Zewnętrznych
Aktu­alny kon­takt: tel. 22 53 67 537, tel. kom. 692 065 726
adres e-mail: kontakty@ipiss.com.pl
tel.: (+48 22) 53 67 517
tel.: (+48 22) 53 67 531
tel.: (+48 22) 53 67 519
fax: (+48 22) 53 67 548

Kwartal­nik “Rynek Pracy”

Sekre­tarz Redakcji kwartal­nika “Rynek Pracy“
Mał­gorzata Zdancewicz
tel. kom. 605 045 015
e-mail: rynek.pracy@ipiss.com.pl
Pokój nr 14

Możliwość komentowania jest wyłączona.